Hesselballe Maja – MH

2022-02-26  Uddevalla, BeskrivareMichaela Ostheller

 
 

 

1a. KONTAKT Hälsning Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
1b. KONTAKT Samarbete Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
1c. KONTAKT Hantering Accepterar, svarar med kontaktbeteende.
2a. LEK 1 Leklust Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK 1 Gripande Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. LEK 1 Gripande och dragkamp Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
3a1. FÖRFÖLJANDE  Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
3a2. FÖRFÖLJANDE Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
3b1. GRIPANDE Griper inte, nosar på föremålet.
3b2. GRIPANDE Griper inte, nosar på föremålet.
AKTIVITET  Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
5a. AVSTÅNDSLEK Intresse Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.
5b. AVSTÅNDSLEK Hot/agg Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c. AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVSTÅNDSLEK Leklust Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.
5e. AVSTÅNDSLEK Samarbete Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
6a. ÖVERRASKNING Rädsla Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
6b. ÖVERRASKNING Hot/agg Visar flera hotbeteenden under längre tid.
6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla Hukar sig och stannar.
7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet  Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.
8a. SPÖKEN Hot/agg Visar flera hotbeteenden under längre tid.
8b. SPÖKEN Kontroll Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram till fig. när föraren talar med figurant och lockar på hunden.
8e. SPÖKEN Kontakttagande Besvara kontakten från figuranten.
9a. LEK 2 Leklust Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2 Gripande Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
Det här inlägget postades i Hesselballe Maja. Bokmärk permalänken.