In Memorial

Dessa sidor tillägnas några av mina vänner som gått ur tiden eller har hittat nya hem men för alltid lämnat ett minne i mitt hjärta…….
Bilderna tar dig vidare till deras sidor.

Gråmanns Dimon Delux – ”Max”
2003-10-15 – 2011-03-14

Sniffer's Maddox

Sniffer’s Maddox
2009-01-06  –  2013

 

Atenagårdens Undra