Hesselballe Ike

Regnr: SE55431/2019 DK11082/2018 Född: 2018-05-31
Ras Schäfer Färg: Grå
HD/ED: HD C  (C-B) / ED Ua Rygg: ok -19 i DK ej off avläst
OCD: Bogled: Ua röntgad i DK Bett:
Ua/tandintyg
Index 2020-05-11 ED 104
Meriter: IFH-V, Gdk Exteriörbeskrivning, UHP, BH-prov, MH