Cutulus Kato – MH

2013-09-21 SK Uddevalla, Beskrivare Inger Russberg
1a. KONTAKT Hälsning Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
1b. KONTAKT Samarbete Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren
1c. KONTAKT Hantering Accepterar, svarar med kontaktbeteende.
2a. LEK 1 Leklust Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
2b. LEK 1 Gripande Griper direkt med hela munnen.
2c. LEK 1 Gripande och dragkamp Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
3a1. FÖRFÖLJANDE Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
3a2. FÖRFÖLJANDE Startar inte/Når ej fram till första hjul.
3b1. GRIPANDE Griper inte, nosar på föremålet.
3b2. GRIPANDE Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.
4 AKTIVITET Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
5a. AVSTÅNDSLEK Intresse Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.
5b. AVSTÅNDSLEK Hot/agg Visar inga hotbeteenden.
5c. AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
5d. AVSTÅNDSLEK Leklust Visar inget intresse.
5e. AVSTÅNDSLEK Samarbete Visar inget intresse.
6a. ÖVERRASKNING Rädsla Flyr högst 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING Hot/agg Visar inga hotbeteenden.
6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet Går fram till overallen när föraren står bredvid.
6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla Flyr högst 5 meter
7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet Går fram till skramlet utan hjälp
7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse Visar inget intresse.
8a. SPÖKEN Hot/agg Visar enstaka hotbeteenden.
8b. SPÖKEN Kontroll Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott.
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram till fig. när föraren talar med fig och lockar på hunden.
8e. SPÖKEN Kontakttagande Tar själv kontakt med figuranten.
9a. LEK 2 Leklust Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2 Gripande Griper direkt med hela munnen.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Det här inlägget postades i Cutulus Kato, Schäfer. Bokmärk permalänken.