Hesselballe Ike – MH

2020-03-15 Götene BK, Beskrivare Mikael Wadström

Ike hälsar att det var som Liseberg för hundar. 😉
Det där med passivitet fattade han aldrig vitsen med. En halv minut räckte innan det blev full bevakning i 2,5 minut 🙂
 
1a. KONTAKT Hälsning Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
1b. KONTAKT Samarbete Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
1c. KONTAKT Hantering Accepterar hantering.
2a. LEK 1 Leklust Startar snabbt, leker aktivt.
2b. LEK 1 Gripande Griper direkt med hela munnen.
2c. LEK 1 Gripande och dragkamp Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
3a1. FÖRFÖLJANDE Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
3a2. FÖRFÖLJANDE Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
3b1. GRIPANDE Griper direkt. Bibehåller föremålet i minst 3 sek.
3b2. GRIPANDE Griper direkt. Bibehåller föremålet i minst 3 sek.
AKTIVITET Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVSTÅNDSLEK Intresse Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b. AVSTÅNDSLEK Hot/agg Visar inga hotbeteenden.
5c. AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
5d. AVSTÅNDSLEK Leklust Leker inte, men visar intresse.
5e. AVSTÅNDSLEK Samarbete Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING Rädsla Stannar inte eller kort stopp.
6b. ÖVERRASKNING Hot/agg Visar inga hotbeteenden.
6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse Visar inget intresse.
8a. SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteenden.
8b. SPÖKEN Kontroll Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.
8e. SPÖKEN Kontakttagande Besvara kontakten från figuranten.
9a. LEK 2 Leklust Startar snabbt, leker aktivt.
9b. LEK 2 Gripande Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Ike hälsar att det var som Liseberg för hundar. 😉
Det där med passivitet fattade han aldrig vitsen med. En halv minut räckte innan det blev full bevakning i 2,5 minut 🙂
 
1a. KONTAKT Hälsning Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
1b. KONTAKT Samarbete Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
1c. KONTAKT Hantering Accepterar hantering.
2a. LEK 1 Leklust Startar snabbt, leker aktivt.
2b. LEK 1 Gripande Griper direkt med hela munnen.
2c. LEK 1 Gripande och dragkamp Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.
3a1. FÖRFÖLJANDE Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
3a2. FÖRFÖLJANDE Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
3b1. GRIPANDE Griper direkt. Bibehåller föremålet i minst 3 sek.
3b2. GRIPANDE Griper direkt. Bibehåller föremålet i minst 3 sek.
AKTIVITET Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVSTÅNDSLEK Intresse Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b. AVSTÅNDSLEK Hot/agg Visar inga hotbeteenden.
5c. AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
5d. AVSTÅNDSLEK Leklust Leker inte, men visar intresse.
5e. AVSTÅNDSLEK Samarbete Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING Rädsla Stannar inte eller kort stopp.
6b. ÖVERRASKNING Hot/agg Visar inga hotbeteenden.
6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.
6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.
7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse Visar inget intresse.
8a. SPÖKEN Hot/agg Visar inga hotbeteenden.
8b. SPÖKEN Kontroll Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
8c. SPÖKEN Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
8d. SPÖKEN Nyfikenhet Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.
8e. SPÖKEN Kontakttagande Besvara kontakten från figuranten.
9a. LEK 2 Leklust Startar snabbt, leker aktivt.
9b. LEK 2 Gripande Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Det här inlägget postades i Hesselballe Ike. Bokmärk permalänken.