Schapendoes – Kullar

Schapendoes valpar

                         A-Kullen f2011-04-22                            Cecilia Av Ulfsäter-Wänerlands Joker-Jamjam

B-Kullen
Födda: 2013-02-08
u. SE3447/2006 Cecilia Av Ulfsäter
e. S42806/2009 Wänerlands Joker-Jamjam
C-Kullen D-Kullen
Födda: 2014-05-26
u. SE32388/2011 McLiam’s Amilia
e. SE51688/2010 Camagis Valde
 Födda: 2015-07-31
SE52786/2013 Glissdoes Chicory
u. SE32388/2011 McLiam’s Amilia
F-Kullen
Födda: 2016-05-10
u. SE19484/2013 Mcliam’s Beatrice
e. SE40838/2013 Lightschaps Lilium Royal Gold
Födda: 2016-05-14
u. SE45026/2012 Glissdoes Barolo Azelia
e, SE24840/2012 Wänerlands Optimal-Odysseus
G-Kullen H-Kullen
Födda: 2017-06-05
u. SE45026/2012 Glissdoes Barolo Azelia
SE65509/2010 Wänerlands Moxie Mika
Födda: 2018-08-23
u. SE19484/2013 Mcliam’s Beatrice
NO40218/13 Hairball’s Balduini Bluey
I-Kullen
född: 2019-09-24
u. McLiam’s Engla
e. NO36062/17 Glimtjärn’s Aalt